Türkiye’yi İlgilendiren Başlıca Sorunlar

Türkiye’yi İlgilendiren Başlıca Sorunlar

Türkiye’yi Doğrudan İlgilendiren Sorunlar

Batı Trakya sorunu, Ege Denizindeki kıta sahanlığı sorunu, Kıbrıs sorunu, Irak sorunu, Suriye ile Fırat ve Dicle’nin sularıyla ilgili yaşanan sorunlar.

  • Batı Trakya Sorunu: Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan bir sorundur. Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığın Lozan Antlaşmasıyla doğan taleplerine Yunanistan’ın olumlu yanıt sonucu doğmuştur.
  • Ege Denizindeki Kıta Sahanlığı Sorunu: Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan bir sorundur. Yunanistan’ın 1960’lı yıllardan sonra Ege Denizindeki kıta sahanlığının tümünü sahiplenmesi üzerine ortaya çıkmış bir sorundur. Lozan Antlaşmasıyla belirlenen kara suları uzunluğu her iki ülke içinde 3 mil iken Yunanistan bunu önce 6 mile sonrada 12 mile çıkarmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin itirazı sonucu bu karar uygulanamamıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 1976 Bern Antlaşması ile kıta sahanlığı sorununun görüşmeler yoluyla halledilmesi öngörülmektedir.
  • Kıbrıs Sorunu: Yine Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan bir sorundur. 1960 yılında İngiltere’nin adadan çekilmesi üzerine Türk ve Rum halkları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Fakat Rumların adayı Yunanistan’a bağlamak istemeleri sonucu adada yaşayan Türklere baskılar artmıştır. Artan baskı zulümler karşısında Türkiye, garantörlük hakkını kullanarak adaya 1974 yılında asker çıkarmıştır. Çözüm arayışları sonuç vermeyince 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.
  • Irak Sorunu: Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan Körfez Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler Türkiye-Irak ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Körfez Savaşından sonra Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak’a ambargo uygulaması Türkiye’yi ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin uğradığı ekonomik kaybın yanında, Irak sınırında meydana gelen güvenlik sorunları ülke güvenliğimizi de ciddi anlamda tehdit etmiştir.
  • Suriye ile Fırat ve Dicle’nin Sularıyla İlgili Yaşanan Sorunlar: Suriye’nin Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) birlikte Fırat ve Dicle’nin sularından daha az yararlanacağı iddiasıyla ortaya çıkan bir sorundur. İki ülke arasında 1987 yılında antlaşma imzalanmasına karşın sorun tam anlamıyla çözümlenememiştir.

turkiye-ve-cevre-ulkeler-haritasi

Türkiye’yi Dolaylı Olarak İlgilendiren Sorunlar

Kosova sorunu, Bosna-Hersek sorunu, Makedonya sorunu, Kafkasya’daki sorunlar (Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali, Gürcistan’da Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlık mücadelesi), Ortadoğu’da yaşanan sorunlar (Filistin sorunu)

  • Kosova Sorunu: Kosova’da farklı etnik unsurlar yüzünden çıkan bir sorundur. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova devletini ilk tanıyan ülkelerden biriside Türkiye olmuştur. Fakat Sırbistan, Rusya gibi devletler Kosova’nın bağımsızlığını tanımayarak sorun çıkarmaktadırlar.
  • Bosna-Hersek Sorunu: Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Sırpların başlattığı ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin seyirci kaldığı bir sorundur. NATO sonraki dönemde müdahalesi ile 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhuriyeti kurulmuştur. BosnaHersek’le olan tarihi ve kültürel bağlarımız bölgedeki siyasi ilişkiler üzerinde etkili olmaktadır.
  • Makedonya Sorunu: Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte 1991 yılında Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle başlamıştır. Yunanistan ve Bulgaristan’ın Makedonya’nın bağımsızlığını tanımaması, Kosova ve Bosna-Hersek’te olduğu gibi bölgede farklı birçok etnik unsurun yaşıyor olması zaman zaman gerginliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
  • Kafkasya’daki Sorunlar: Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesini işgaliyle ortaya çıkmıştır. Gerek bu olay gerekse de Ermenilerin sözde Ermeni soykırımı iddiaları nedeniyle Türkiye-Ermenistan ilişkileri gelişememektedir. Ayrıca Gürcistan sınırları içinde yaşanan Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının çözümünde Türkiye barışçıl yollar önermektedir.
  • Ortadoğu’da Yaşanan Sorunlar (Filistin Sorunu): Çeşitli dinlerce kutsal sayılan mekânların varlığı, yer altı zenginlik kaynaklarının çokluğu gibi nedenlerle uzun zamandan bu yana yaşanan bir sorundur. Türkiye Filistin sorunun çözümünde her iki milletinde (Filistin ve İsrail) lehine olmasından yana tavır takınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir