Türkiye’nin Su Varlığına Genel Bir Bakış

Türkiye’nin Su Varlığına Genel Bir Bakış

antalya-duden-selalesiSu, yeryüzünde canlı hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Geçmişte büyük medeniyetlerin Fırat, Dicle, Ganj ve İndüs havzalarında kurulmaları tesadüf değildir.

Çeşitli su kaynaklarına sahip olan Türkiye, Orta Doğu’daki komşuları arasında su potansiyeli en zengin ülkedir.

Türkiye deniz ulaşımı bakımından ol­dukça elverişli şartlara sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin kıyı uzun­luğu 8333 km’dir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları deniz ulaşımı açısından ülke­miz için oldukça avantajlı bir durum sağlamaktadır.

Türkiye, ortalama yükseltisi oldukça fazla olan bir ülkedir (1132 m). Engebeli bir yapıya sahip olup yük­selti, batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Akarsu­larımızın yatak eğimleri ve akış hızları fazladır. Bu ne­denle taşımacılığa elverişli değillerdir. Hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir.

Türkiye, sıcak su kaynakları açısından dünya sırala­masında ilk yediye girmektedir. Bu zenginliğin nedeni, Anadolu’nun aktif bir tektonik yapıya sahip olmasıdır.

Türkiye’deki sıcak su kaynaklarının dağılışı, fay hat­ları ve volkanik alanlar ile paralellik gösterir. Batı Ana­dolu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları boyun­ca birçok sıcak su kaynağı mevcuttur.

Ülkemizde çok sayıda göl vardır. Dışa akışlı göllerin suları tatlı (Beyşehir Gölü), dışa akışı olmayan göllerin ise suları tuzludur (Tuz Gölü ve Acıgöl).

Türkiye’de yazın kuraklığa bağlı olarak göllerin su seviyelerinde azalmalar görülür. Göl sularının kimya­sal özellikleri ise gölü besleyen kaynakların kimyasal özelliğine, iklime ve göl çanağındaki kayaçların özel­liklerine göre değişir.

Türkiye su sporları (rafting, kano ve su kayağı) bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Yeryüzünün en hızlı akan nehirle­rinden biri olan Çoruh Nehri dünyaca tanın­maktadır.

Bilgi Notu

Türkiye’de akarsular üzerinde kurulu olan barajlar sayesinde önemli ölçüde hidroelektrik enerji üretilmektedir. Türkiye hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından Avrupa’da, Rusya Federasyonu ve Norveç’ten sonra üçüncü sırada yer alır.

GAP, Türkiye’nin en büyük, dünyanın da önde gelen bölge kalkınma projelerinden biridir. Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapımı süren baraj, hidroelektrik enerji santralleri, sulama tesisleriyle kentsel ve kırsal alt yapı (ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut, turizm, tarım vb.) yatırımlarını da kapsayan sürdürülebilir bir kalkınma projesidir.

Ülkemizde, dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl, 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi.

Karma oluşumlu göller, oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göllerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir