Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’de kalkınma projelerinin amacı, kalkınma potansiyeline sahip ancak yeterli düzeyde gelişim gösterememiş bölgelerin gelişmesini sağlamaktır.

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Şeması

Uygulanmakta Olan Projeler

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)

Uygulanmakta Olan Projeler GAP

Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarıma elverişli alanlar yönünden oldukça geniştir. Fakat şiddetli kuraklık ve sulama problemlerinin varlığı tarımsal üretimde verimliliği önemli oranda düşürmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi tam kapasite ile çalıştığında özellikle tarımsal üretimde ciddi verim artışı beklenmektedir. GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sadece tarımsal verimliliği arttırmayacak, bunun yanında, sanayi, ulaşım, kültür ve turizm gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşanmasına katkıda bulunacaktır.

Kapsadığı iller: Güneydoğu’da yer alan Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak’tır.

Projenin Amaçları: Bölgenin gelir düzeyini ve hayat standardını yükseltmek, kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdam oranlarını arttırmaktır. Proje kapsamında 22 baraj, 19 HES ve 1,7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması ve enerji üretiminin artırılması planlanmaktadır.

GAP’tan Sonra

 • Sulanabilen tarım alanları genişleyecek,
 • Tarımsal ürün çeşitliliği artacak, (pamuk, mısır, ayçiçeği üretimi)
 • Tarımsal üretim ve tarım sektöründen elde edilen gelir artacak,
 • Bölgede enerji üretimi artacak,
 • Sanayi tesislerinin sayısı artacak,
 • İşsizlik azalacak ve bu durum beraberinde bölge dışına yaşanan göçleri azaltacak,
 • Ulaşım ağı gelişecektir. (Bölgede karayolu ağı gelişmiş, havaalanları inşa edilmiştir.)

Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler

1. DAP (Doğu Anadolu Projesi)

Fizibilite (Ön Hazırlık) Çalışmaları Tamamlanan DAP

Kapsadığı İller: Doğu Anadolu’daki 16 il.
Projenin Amaçları

 • Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır.
 • Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgede hayvan ırklarının ve otlak alanlarının iyileştirilmesi ile birlikte hayvancılığın ticaretteki önemini arttırmak hedeflenmektedir.

2. DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi)

Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler DOKAP

Kapsadığı İller: Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak,
 • Ulaşım ve iletişim koşullarını geliştirmek,
 • Yayla turizmini geliştirmek,
 • Kıyı kesimlerinde ürün çeşitliliğini arttırmak, iç kesimlerde ise sulama imkânlarını arttırmak,
 • Mevcut işletmeleri desteklemek ve yeni işletmeler kurulabilmesi için çeşitli olanaklar sunmak gibi amaçlar hedeflenmektedir.

3. YHG (Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi)

Kapsadığı İller: Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Yeşilırmak’ın akım düzensizliğinden kaynaklanan sel, taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözülmesi,
 • Otlak alanlarının iyileştirilmesi,
 • Düzenli kentleşme ve sanayileşmenin sağlanması hedeflenmektedir.

4. ZBK (Zonguldak Bartın Karabük Projesi)

Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan ZBK

Kapsadığı İller: Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Taşkömürü yataklarının daha verimli işletilebilmesi,
 • Kardemir’in modernize edilmesi,
 • Organize sanayi bölgelerinin kurulması,
 • Yeni limanlar inşa ederek çeşitli hammaddelerin ucuza temin edilmesini sağlamak,
 • Seracılık ve meyveciliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiyenin Bölgesel Kalkınma Projeleri Haritası

Konya Ovası Projesi (KOP)

Konya Ovası Projesi KOP

Anahtar Kelimeler: GAP, KOP, DOKAP, ZBK, DAP, YHGP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir