Türkiye’de Nüfusun Geleceği

Türkiye’de Nüfusun Geleceği

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları

Günümüz dünyasında ülkelerin uyguladıkları başlıca üç tür nüfus politikası vardır. Bunlar;

  1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikaları,
  2. Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik nüfus politikaları,
  3. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik nüfus politikaları şeklinde sıralanabilir.

Türkiye’de 1927’den günümüze kadar olan süreçte farklı nüfus politikaları uygulanmıştır. Genel olarak 1963 yılına kadar nüfusu arttırmaya yönelik politikalar benimsenirken, 1963’ten sonra ise nüfusu azaltmaya yönelik politikaların benimsendiği söylenebilir.

1927’den 1963 yılına kadar olan dönemde, savaşlar nedeniyle (I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı) erkek insan gücüne ihtiyaç duyulması, salgın hastalıkların yaygın olması, yüksek ölüm oranlarıyla azalan nüfusun doğumlarla telafi edilmeye çalışılması, ülkenin hızla kalkınmak zorunda olması, fazla nüfusun ülke için askeri ve siyasi güç olarak görülmesi gibi faktörler nüfus artış hızını arttırmaya yönelik nüfus politikaları uygulanmasında dayanak noktaları olmuştur.

Bu amaçla, çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti altı ya da altıdan fazla çocuklu annelerin ödüllendirilmesi, gebeliği önleyici ilaçların satılmasının yasaklanması, çok çocuklu ailelere tarla tahsisi, evlenme yaşının erkeklerde 17, kadınlarda ise 15’e indirilmesi, göçmenlere gümrük muafiyeti getirerek göçlerin teşvik edilmesi gibi uygulamalar yapılmıştır.

1963’ten 2000 yılına kadar ise nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikaları benimsenmiştir. Bu dönemin dayanak noktaları ise şu şekilde sıralanabilir: Tarımda makineleşmenin artması, sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ölüm oranlarının düşmesi, orduda insan gücünden çok silah gücünün ön plana çıkması, I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile nüfus artışının sorun olarak tanımlanması.

1963’ten 2000 yılına kadar olan dönemde görülen başlıca uygulamalarsa şunlardır: Aile planlamasının yapılması, bebek ölüm oranlarının azaltılması, gebeliği önleyici araçların temin edilmesi ve satılmasının sağlanması, insanlara istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğünün tanınması.

Günümüzde ise daha çok ülkemizde nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik nüfus politikaları uygulandığı söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir