Türkiye’de Nüfusun Geleceği ve Nüfus Projeksiyonları

Türkiye’de Nüfusun Geleceği ve Nüfus Projeksiyonları

Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları

Nüfus Projeksiyonları; matematiksel formüllerle nüfus konusunda geleceğe yönelik tahminler yapmaktır. Nüfus projeksiyonları geleceğe yönelik politika üretme noktasında büyük önem arz etmektedir. Mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında çıkarımlarda bulunulması daha sağlıklı politikalar üretilmesini sağlar. Nüfus projeksiyonlarının bir tahmin değil, mevcut nüfus eğilimlerinin devam etmesi veya benzer süreçleri daha önce yaşamış ülkelerin eğilimlerinin analiz edilerek bu eğilimlerin yansıtılması durumunda nüfusun gidişatını gösteren bir uygulama olduğu söylenebilir.

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 247 088 kişi olması beklenmektedir; Türkiye nüfusu 2023 yılında 84 247 088 kişi olacaktır. Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93 475 575 kişi ile bu yılda alacaktır. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 yılında 89 172 088 kişi olması beklenmektedir. Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2’ye yükselecektir.

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. 2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı %7,5’tir. 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir. 2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacaktır.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2012’de 30,1 iken 2023’te ise 34’e çıkacaktır. 2012 yılında erkeklerde 29,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 33,3’e ulaşacaktır. Kadınlarda ise 2012 yılında 30,6 olan ortanca yaş, 2023’te 34,6 olacaktır. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2050’de 42,9 ve 2075’te 47,4 olacaktır. Erkeklerde 2050’de 41,8 olacak olan ortanca yaş 2075’te 46’ya ulaşacaktır. Kadınlarda 2050’de 44’e ve 2075’te 48,7’ye ulaşacaktır.

Türkiye nüfusu, Dünya ülkeleri arasında 2075 yılında 24. sıraya düşecektir; Birleşmiş Milletlerin 2012 yılı nüfus projeksiyonlarına göre Dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 52 milyon kişidir. 2012 yılında Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1,1’ini oluşturan Türkiye, nüfus bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesidir. 2050 yılında Dünya nüfusu 9 milyar 306 milyon kişi olurken, temel nüfus projeksiyon senaryosuna göre Türkiye 20. sıraya gerileyecektir. 2075 yılına gelindiğinde Dünya nüfusu 9 milyar 905 milyon kişiye yükselecek, Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise 24 olarak değişecektir. Kısaca Türkiye’de nüfus projeksiyonlarıyla;

  • Doğum ve ölüm oranlarının düşeceği,
  • Çocuk nüfusun azalacağı, yani nüfusun dinamizmini kaybedeceği,
  • 65 yaş üstü nüfusun artacağı, yani nüfusun yaşlanacağı,
  • Nüfusun ikiye katlanma süresinin uzayacağı düşünülmektedir.

UYARI!

Nüfus projeksiyonları sosyo-ekonomik politikaları yansıtan, aynı zamanda sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin belirlenmesinde yardımcı bir araç niteliği taşır. Nüfus piramitleri incelendiğinde;

  • Nüfus artış hızının azaldığı,
  • Çocuk nüfusunun azaldığı,
  • Yaşlı nüfusun arttığı,
  • Yaşam süresinin uzadığı görülmektedir.

UYARI!

Türkiye’nin 2023 ve 2050 yıllarında nüfusun yapısını gösteren grafik arı kovanı şeklinde olacaktır. Yani Türkiye’nin nüfus yapısıyla, az gelişmiş ülke statüsünden çıkıp gelişmiş ülke statüsüne doğru ilerleneceği düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir