Osmanlılarda Devlet Anlayışı ve Devlet Örgütlenmesi: Merkez Teşkilatı

KLASİK DÖNEM OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI (1453-1826)

Osmanlılarda Devlet Anlayışı ve Devlet Örgütlenmesi: Merkez Teşkilatı

NOT: Bu konunun ilk kısmı (giriş bölümü) için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Konunun bütünlüğü açısından tavsiye edilir.

http://www.sosyal-bilgiler.com/ders-notlari-dizini/2155-osmanlilarda-devlet-anlayisi-ve-devlet-orgutlenmesi.html

Merkez teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde tüm teşkilat padişahın mutlak otoritesine bağlı idi. Dolayısıyla ülkedeki yönetim birimlerinin tamamı doğrudan merkeze yani başkentteki saraya bağlıydı.

Bursa’nın başkent olmasından sonra Hisar İçi’nde ilk Osmanlı sarayı inşa edilmiştir. Daha sonra Edirne’ye bir saray yapılarak yönetimin merkezi buraya taşınmıştır. II. Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra 1454–1455 yılları arasında Eski Saray’ı, 1459–1464 yılları arasında da yeni sarayı (Topkapı Sarayı) inşa ettirir. XIX. Yüzyılın ortalarına kadar Topkapı Sarayı padişahların ikamet yeri olmuştur. XIX. Yüzyılda Boğazda yeni saraylar yapılmıştır.

Saray iki bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm Enderun denilen iç saray, ikinci bölüm ise çevresi odalardan oluşan avlu biçiminde olup Birun adı verilen dış saraydı. Bu iki bölüm Kapı ya da Babü’s Sade denilen bir kapı ile bağlanıyordu.

Enderun (İç saray), padişahın özel yaşamının geçtiği bölümdü. Harem ile padişahın çeşitli hizmetlilerinin görev aldığı ve yaşadığı odalar bulunurdu. Devşirme usulüyle toplanan oğlanlar arasından seçilenler saraydaki Küçük oda ve Büyük oda denilen bölümlerde görevlendirilirlerdi. İç oğlanı denilen bu görevliler aynı zamanda yönetimde görevlendirilmek üzere yetiştiriliyorlardı. Eğitimleri tamamlandıktan sonra “çıkma” denilen atama sistemiyle devlet yönetimindeki kadrolarda yerlerini alıyorlardı. Enderun’un amacı, dindar devlet adamı ve seçkin kişiler yetiştirmekti.

Birun (Dış saray), Devlet işlerinin yürütüldüğü birimler bulunurdu. İstanbul yani başkent, devletin merkezi olduğu için yönetimi ve bakımı diğer Osmanlı kentlerinden farklıydı. Genel düzen ve yönetimi Sadrazama bağlıydı. Sadrazam sefere gittiğinde yönetim Sadaret kayma-kamına bırakılırdı. İstanbul’un tüm yöneticileri, ülkedeki diğer tüm yönetim kolundaki görevlilerin en üst derecesindeydiler.

Öğrenci Çalışması

Çalışma Konusu: Osmanlı Devleti’nde görülen devşirme sistemi ne zaman uygulamaya konulmuştur ve özellikleri nelerdir? Araştırın. Defterlerinize not alın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir