Etiket Arşivleri: Türkiye’de Toprak Kullanımı

Toprağın Kullanım Şekilleri

Toprağın Kullanım Şekilleri Toprağın Tarımda Kullanılması Toprak, ekonomide ham madde olarak ve tarım açısından değerlendirilir. Ham madde olarak seramik, fayans, kiremit, tuğla, çimento gibi alanlarda kullanılır. Tarım açısından ormancılık, hay­vancılık ve bitki yetiştirme açısından faydalanılır. Türkiye arazisinin % 36’sında tarım yapılmakta olup iklim ve toprak farklılığından dolayı yetiş­tirilen ürün çeşidi oldukça fazladır.

Türkiye’deki Toprak Türleri

Türkiye’deki Toprak Türleri Zonal Topraklar Kahverengi Orman Toprakları Orman örtüsü altında oluşan bu topraklar organik madde bakı­mından zengin olduklarından renkleri koyudur. Yı­kanmanın fazla olduğu yerlerde asitli ve kireçsiz orman toprakları oluşmaktadır. Ülkemizde bu tip topraklar, Kuzey Anadolu Dağlarının denize ba­kan yamaçlarında yaygındır. İyi yıkanmış bu topraklar çay ve kivi yetiştirmek için oldukça elve­rişlidir.