Ekonomik Faaliyet Türleri ve Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik Faaliyet Türleri ve Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

ekonomikfaalietler

İnsanlar, hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundadırlar. Bu amaçla çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar.

İnsanların çalıştığı faaliyetler; birincil, ikincil, üçüncül faaliyetler olmak üzere üç ana grupta ince­lenebilir.

Birincil Ekonomik Faaliyetler

Ormancılık, madencilik, balıkçıl hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliği bu sektörün temel faaliyetleridir.

İkincil Ekonomik faaliyetler

Ham maddelerin işlendiği ve ürünlere dönüştürüldüğü sanayi faaliyetler bu grupta yer alır.

Üçüncül Faaliyetler (Hizmet)

Pazarlama, turizm, eğitim, sağlık, bankacılık, ulaşım vb. bu gruba girer.

 • Hizmet sektörü

Ülkemizde, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madencilik önemli geçim kaynaklarındandır. Ekonomimizde işçi gücüne ihtiyaç duyulur. İhracatımızda ham maddeler, ithalatımızda ise sanayi ürünleri önemli bir yer tutar. Sanayimizi geliştirip geçim standardımızı yükseltebilmek için gelişmiş ülkelerden mal ve makineler satın alırız. Ancak eğitim, sağlık, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde bazı sorunlar yaşanmaktadır.

 • Tarım sektörü

Ülkemizdeki insanların büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışır. İhracatımızda işlenmiş mamullerin payı giderek artmaktadır. Ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler olmak­tadır. Bu gelişmelerde, sanayinin büyük bir katkısı bulunmaktadır.

 • Sanayi sektörü

İnsanlarımız genellikle hastanelerde, okullarda, ofislerde, turizm ve bilimsel araştırma gibi alanlar­da çalışırlar. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim ve kültürel etkinlikler insanlarımız için önemlidir. Ülke­mizde yaşam standardı oldukça yüksektir. Geliş­miş sanayimizin ihtiyacı olan ham maddeleri diğer ülkelerden satın alırız.

Gelişmiş Ülkeler

 • Sanayi ürünleri ihraç edilir.
 • Ürün değeri yüksektir.
 • Nüfus artış hızı düşüktür.
 • Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektö­ründe çalışır.
 • Gelişmemiş ülkelere göre daha çok ga­zete ve dergi okunur.
 • Ortalama ömür uzun ve yaşam standar­dı yüksektir.

Gelişmemiş Ülkeler

 • İhraç mallarının çoğunluğunu tarım ürünleri oluşturur.
 • Sanayileşme sınırlıdır, teknolojik alt yapı bakımından dışa bağımlıdır.
 • Nüfus artış hızı fazladır.
 • Beslenme yetersizdir.
 • Hastalık ve çocuk ölüm oranı yüksektir.
 • Ortalama ömür kısa ve yaşam standar­dı düşüktür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir