Bentik ve Pelajik Bölgeler

Pelajik ve Bentik Bölgelerdeki Canlı TopluluklarıBentik ve Pelajik Bölgeler

Göl Ekosistemleri

Göller ekolojik özellikleri bakımından Bentik ve Limnetik (Pelajik) olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Bentik bölge kıyı çizgisinden gölün en derin bölgesine kadar tüm dipleri içerir. Limnetik bölge ise göl çukurunu dolduran ve bentik bölgeyi örten su kütlesinden oluşmuştur.

Bentik Bölge

Bentik bölge derinlik ve içerdiği bitki türlerine göre 4 bölüme ayrılır.

Supralittoral zon: Gölün su dışında kalan sahil kısmı,

Littoral zon.: 10 m. derinliğe kadar olan bitkili dip kısım

Sublittoral zon.: 10 m. den itibaren bitkilerin ortadan kalktığı bölgeye kadar olan dip kısım.

Derin zon.: Bitkisiz derin kısımlar.

Limnetik Bölge

Gölün su kütkesi kısmıdır. Dikey yöndeki sıcaklık farklılaşmalarına göre 3 tabakaya ayrılır. Bu bölgede yaşayan organizmalar ekolojik özelliklerine göre 4 gruba ayrılırlar;

Plankton: Pasif olarak yer değiştiren organizmalara verilen addır. Göllerde yaşayan formlara algler, protozoonlar, Rotiferler ve krustaseler (Cladocera, Copepoda, Ostracoda) verilebilir.

Nekton: Aktif olarak yer değiştirebilen organizmalardır. Özellikle çeşitli balık türleri ile temsil edilmişlerdir.

Nöston: Yaşamlarını gölün zemin kısmında sürdüren organizmalardır. Bu faunanın çoğunluğunu çeşitli böcek grupları (Veliidae, Gerridae, Gyrinidae) oluşturur.

Plöston: Göl sularının yüzeyinde rüzgar etkisiyle yer değiştirebilen organizmalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir