Ay Yılı ve Güneş Yılı Esaslı Takvim Çeşitleri

Ay Yılı ve Güneş Yılı Esaslı Takvim Çeşitleri

TAKVİMLER

İnsanoğlunun tarihin en eski çağlarından bu yana zamanı ölçmek ve kaydetmek gibi bir fikri hep olagelmiştir. Bu fikir kimi zaman ekonomik faaliyetleri planlama maksatlı olmuş (örneğin tarım), kimi zaman ise gökyüzü ve astronomi incelemeleri sayesinde her zaman canlı kalmıştır.

a. Ay Yılı Esaslı Takvimler

 • Hicri Takvim: Başlangıç tarihi 622 Hicret tarihi olarak kabul edilmiştir.
  – Ay Yılı esaslı bir takvimdir.
  – Bir yıl 354 gün olup, yıl içindeki aylar bir sonraki yıl onbir gün daha erken başlar. Bu durum ay yılının bir sonucudur.
  – Bu takvim 637 tarihinde Hz. Ömer zamanında düzenlenmiştir.
  – Türkler islâmiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlar, 1 Ocak 1926 tarihine kadar da kullanmışlardır.

b. Güneş Yılı Esaslı Takvimler

 • Oniki Hayvanlı Takvim: Orta Asya Medeniyetine ait bir takvimdir.
  – Güneş Yılı esasına dayalı bir takvimdir.
  – Türklerin yanısıra Çinliler ve Tibetlilerde bu takvimi kullanmışlardır.
  – Türkler islâmiyeti kabul edinceye kadar bu takvimi kullanmışlardır.
 • Celâli Takvim: Selçuklu’ya ait bir takvimdir.
  – Güneş Yılı esaslı bir takvimdir.
  – Melikşah zamanında düzenlenmiştir.
  – Adını Melikşah’ın Celâleddin unvanından almıştır.
  – Başlangıç tarihi olarak 1079 yılı kabul edilmiştir.
 • Rumi Takvim: Osmanlı’nın son dönemlerinde ekonomik karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir.
  – 1839 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
  – Güneş Yılı esasına dayalı bir takvimdir.
  – Mali yılbaşı olarak 1 Mart kabul edilmiştir. 1982’de mali yılbaşı 1 Ocak olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • Milâdi Takvim: Roma Medeniyetine ait olup, 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılmaya başlanmıştır.
  – Hz. isa’nın doğumu başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir.
  – Bir yıl 365 gün 6 saattir. Her dört yılda bir yıllar 366 gün olur. Bu yıllarda Şubat ayı 29 gündür.
  – ilk defa Mısır’da Güneş Yılı Esaslı Takvim adıyla kullanılmıştır. Daha sonra bu takvime Yunan ve Roma medeniyetleri katkıda bulunmuştur.
  – Roma’da Jülyen ve son olarakta Gregorien Takvimi olarak düzenlenmiştir. 1 Ocak 1926’da Türkiye’de kullanılmaya başlanılmış ve Miladi Takvim adını almıştır.

Ek Bilgi: Sadece Hicri Takvim Ay Yılı esasına göre düzenlenmiştir.
– Bu takvimlerin hepsi Türkler tarafından kullanılmıştır.
– Ay Yılı hesabını ilk defa Sümerler yapmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir